Duitse ondernemers vrezen gevolgen tolheffing

De Duitse regering heeft nog steeds het voornemen om een tolvignet voor alle weggebruikers in te voeren. Concreet betekent dit dat alle auto’s die in Duitsland rondrijden vanaf januari 2016 voorzien moeten zijn van een vignet. Zoals de plannen er nu uitzien zal een vignet dat een jaar geldig is ongeveer € 88, – gaan kosten. Ook is het mogelijk een vignet te kopen voor kortere periodes.

Inmiddels zijn in Nederland vooral de ANWB en het Ministerie van Infrastructuur die de meeste bezwaren tegen deze tolheffing hebben geuit. De ANWB is een petitie gestart die al door meer dan 40000 Nederlanders is getekend. De Nederlandse regering wil samen met de Oostenrijk en Denemarken dat de plannen eerst getoetst worden bij de Europese commissie om te zien of deze voldoen aan de Europa regels. Het grootste bezwaar is dat de Duitsers worden gecompenseerd voor het tolvignet door een verlaging van de wegenbelasting. De buitenlander betaald straks echter het volle pond. Dit betekent een ongelijke behandeling van EU burgers hetgeen in strijd is met de Europese regelgeving. Ook de Duitse ondernemers hebben inmiddels felle kritiek geuit op de plannen van de Duitse regering.

 

  • Tolheffing middels een tolvignet en vervolgens de Duitsers compenseren in de wegenbelasting geeft alleen meer bureaucratische rompslomp en kosten.
  • Veel ondernemers in de grensregio vrezen een omzetdaling. Bepaalde sectoren zijn voor een groot deel afhankelijk van de Nederlandse bezoekers. De Nederlanders staan in Duitsland bekend als een extreem prijsgevoelige consument. Enkele voorbeelden van sectoren die veel schade voor deze onderneming ondervinden.