Blauwe milieusticker voor Duitsland

Na rood, geel en groen komt er nu een blauwe milieusticker om de Duitse diesels nog verder uit te bannen. Veel Duitsers overwegen de overstap van diesel naar benzine.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn sinds oktober 2008 in de grote steden in Duitsland zogenaamde milieuzones afgekondigd. Deze milieuzones zijn dichtbevolkte gebieden met veel autoverkeer waar de uitstoot van kwalijke motordampen zoals roet, fijnstof en stikstofoxiden te hoog zijn. Als maatregel om deze uitstoot terug te dringen mogen alleen schone auto’s in deze milieuzones rijden.

Er zijn verschillende categorieën milieuzones, er zijn gele en de strengere groene milieuzones Om de luchtkwaliteit in de Duitse binnensteden te verbeteren, mogen auto’s in veel steden en gemeenten alleen met een groene milieusticker in daarvoor aangewezen milieuzones rijden. Deze milieuzones (Umweltzonen) zijn aangegeven met verkeersborden. Alleen schone auto’s (afhankelijk van bouwjaar, brandstof ) krijgen een groene milieusticker.

Toch zijn ondanks deze maatregel de stikstofoxide waarden in veel binnensteden nog steeds te hoog. Als de waarden te hoog blijven kan de Europese Unie boetes opleggen. Om alsnog deze waarden verder te reduceren zijn de Duitse overheden nu van plan om de blauwe milieusticker in te voeren. Om voor een blauwe milieusticker in aanmerking te komen moeten dieselauto’s voldoen aan de Euro 6 normen. Dieselauto’s met Euro 3 en Euro 4 norm voldoen niet meer en mogen niet meer in de milieuzones rijden Elektrische auto’s en auto’s met een benzinemotor moeten voldoen aan de Euro 3 normen. De invoering van de blauwe milieusticker treft dus voornamelijk dieselauto’s. Steeds meer Duitsers overwegen nu om over te stappen van diesel naar benzine.

Het is nog niet duidelijk wanneer de blauwe milieustickers van kracht worden. Enkele deelstaten hebben al aangegeven dat ze de blauwe milieusticker willen gaan invoeren. Wie zonder een geldige milieusticker in een milieuzone rijdt, riskeert een boete van € 80,- . Tot op heden is echter de pakkans niet groot omdat er weinig handhaving is op de milieustickers. Een milieusticker is in Nederland gemakkelijk te verkrijgen bij milieu-sticker.nl